Logo

Bezpieczeństwo w czasach pandemii – jak poprawić przepływ szczepionek?

Date

Wednesday, September 29, 2021

Time

12:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do sfinalizowania trwających od ponad 30 lat prac nad szczepionką mRNA. Jednak zapotrzebowanie na szczepionki to nie jedyne wyzwanie, z jakim mierzą się producenci i rządy poszczególnych krajów. Zarządzanie produkcją i przepływem szczepionek wymaga starannego zaplanowania łańcucha dostaw ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo pacjentów, a wcześniej samych szczepionek
w długiej drodze od producenta do miejsca podania. Według raportu przygotowanego przez Deloitte pomocne byłoby wykorzystywanie sprawdzonych w innych branżach standardów GS1.

Podczas webinarium przedstawimy najważniejsze aspekty tego raportu:

- jak ograniczyć straty szczepionek?

- w jaki sposób zapewnić autentyczność szczepionek?

- jak automatyzować proces przepływu w kontrolowanej temperaturze?

Presenter

Anna Gawrońska

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność logistyka, lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia w Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. Uczestniczy w międzynarodowych projektach z zakresu standardów w e-zdrowiu (Antilope, epSOS, openMedicine, UNICOM) oraz w projektach krajowych z zakresu logistyki. Wspiera polskie szpitale w zakresie wdrażania rozwiązań, umożliwiających automatyzację i racjonalizację procesów logistycznych. Bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia i zarządzania w ochronie zdrowia.

Współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum e-Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7, członek Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum e-Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego.